Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Bohrs gt. 3 Bohrs gt 3
Bergen
5 leiligheter Leilighetsbygg BO - Eiendom AS 2008

Infillbygg med 5 kompakte utleieleiligheter