Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Daniel Hansensgate Daniel Hansensgate 9
Bergen
45 leiligheter Leilighetsbygg Kalmargården AS 2000

Sentrumsgård der det ble foretatt bruksendring fra kontor og undervisning til boliger. Fasaden mot gaten ble beholdt, men det ble laget spennende utvidelser mot gårdsrommet. Forum Arkitekter var også landskapsarkitekter for utomhusanlegget.