Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Hesjaholten Park Hesjaholtet
Fyllingsdalen
4 392m² BRA, inkl. parkeringsetasje Leilighetsbygg Vestlandske boligbyggelag 2015

Universelt utformet boligbygning med passivhus-standard bestående av 30 boenheter. Bygningskroppen, i 2 og 4 etasjer, omslutter et indre gårdstun som åpner mot syd og vest og som skjermer mot trafikkstøy fra Hesjaholtveien. Prosjektet inkluderer opparbeiding av parkområde mot syd med gangvei og sitteplasser rundt tjernet.