Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Koz Moz Vindharpeveien
Bergen
Leilighetsbygg 2010

Idéen om KozMoz navnet har sin opprinnelse i prosjektets plassering ved «globen», portalen som markerer innkjøringen til utbyggingsområdet på Råstøl i Fana. I bygg 1 og 2 har fokuset på sol vært en primæroppgave og altanene er modellert med tanke på optimale solforhold for alle. Bygg 3 og 4 er like men speilvendt. Alle bygningskroppene har en utforming som gir rom for en svært varierende sammensetning av ulike leilighetstyper.