Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Nordre Langarinden Nordre Langarinden
5131 Nyborg
25 leiligheter Leilighetsbygg Svendsen Eiendom 2013

Prosjektet omfatter 25 leiligheter i ulike størrelser fra 50 kvm til 115 kvm. Bebyggelsen er plassert  langs yttergrensen av eiendommen for å ramme inn parkanlegget slik det tidligere fremsto; beskyttet og skjult bak en høyreist granrekke. Slik kunne vi bevare store deler av den eksisterende vegetasjonen og gi boligene et uteareal med gode solforhold og karakter. Deler av fasaden er skrådd innover oppover for å gi leilighetene kontakt med himmelen og lyset, samtidig som de bidrar til å åpne opp parken utenfor. Dette tilfører en dynamisk nærhet mellom det ytre og indre rommet.