22.11.2016

Modalen kommune mulighetsstudie

Forum Arkitekter har vunnet konkurranse i Modalen kommune om mulighetsstudie for området mellom Trohaug og Nybrua. Studien skal avdekke om området er egnet for boligbygging. Oppdraget skal gjennomføres sammen med Sweco, som stiller med ekspertise på geoteknikk, geologi og miljøgeologi.