04.06.2019

Optimalt bygg

Forum Arkitekter har inngått avtaler med Optimalt Bygg for prosjektering av 3 stk. leilighetsbygg. 2 stk på Askøy og ett på Apeltun i Fana. Tilsammen ca. 60 leiligheter.