Liv Grønningsæther

Liv er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole i 2005. Hun har vært prosjektarkitekt på små og store prosjekter og har vært ansvarlig prosjekterende på ulike prosjekter. Liv har utviklet et høyt kompetansenivå på 3D-prosjektering på komplekse leilighetsprosjekter. Hun har særlig tilegnet seg kunnskaper på tverrfaglig prosjektering gjennom bruk av dataverktøy.