Olav Andreas Osland

Olav Andreas er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole i 1999. Han har praksis fra ulike kontorer i Bergen. Olav Andreas har lang erfaring i komplett arkitektleveranse og har kjennskap til alle faser i vårt fag. Han har spesialkompetanse på utvikling av barnehager,