Per Hammer

Per er utdannet sivilarkitekt fra Oxford Brooks University i 1995. Han har vært ansvarlig for et vidt spekter av prosjekter både i konseptfasen, reguleringsfasen og med detaljprosjektering. Han har erfaring med prosjekteringsledelse og har utviklet en rekke større og mindre bolig- og næringsprosjekter.