Solveig de Lange

Solveig har utdannelse som teknisk tegner fra 1978. Hun har lang erfaring i tegnings arbeid innen arkitektur og landskapsarkitektur. Solveig behersker ulike dataprogrammer innen landskapsplaner, reguleringsplaner, samt innen arkitektur. Hun er kurset i de ulike programvarene og gjennom sin langvarige erfaring behersker hun ulike typer grafiske framstillinger.