Tove Thuen Dalhaug

Tove har sekretærutdannelse fra K. Nerheim handelsskole i Bergen i 1976. Hun har vært ansvarlig for kontorhold, kontorrutiner, regnskapsrapportering og fakturering i en årrekke. Tove har oppfølging mot kunder, regnskap og våre bankforbindelser. Hun har full oversikt over prosjektøkonomien i de ulike prosjekter og har spesial kompetanse på vårt prosjektstyrings- og faktureringsprogram.