Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Eiganes Eiganes Gravlund
Stavanger
700m2 Gravplasser Stavanger Kirkelige Fellesråd 2010

21 kistegraver, 856 urnegraver

Navnet minnelund hvor de felles gravmonumentene består av granittskiver som står parallelt i forhold til hverandre. Sideflatene er finhugget og toppflatene er polert. Mellom monumentene er det en kanal som er bygget i Cortenstål. Gjennom anlegget går det en gruset sti som krysser kanalen via en bro av Cortenstål.