Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Erdal
2080 m2 Gravplasser Askøy Kirkelige Fellesråd 2009

Utvidelse av eksisterende kirkegård med 139 kistegraver og 12 urnegraver i tillegg til vannpost og sittegrupper. Utover å øke kapasiteten på eksisterende kirkegård har utvidelsen åpnet opp dalen og gjort den luftigere og mer innbydende.