Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Hundvåg
17000 m² Gravplasser Stavanger Kommune 2006

1.Premie i konkurranse. (parallelloppdrag).

Prosjektet omfatter plan for fremtidig utbygging av gravlunden samt anbudsprosjekt for 1. byggetrinn, som omfatter 677 kistegraver og 143 urnegraver inkludert en navnet minnelund.