Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Skiftesvik Skiftesvik
9,5 daa Gravplasser Askøy kirkelige fellesråd 2011

398 kistegraver, 65 urnegraver, 476 urnegraver i minnelund

Dette er en utvidelse av den eksisterende kirkegården på Skiftesvik. Her har det vært viktig å underordne kirkegården et småkupert landskap slik at kirkegården blir delt opp av koller som står som øyer med frodig vegetasjon som gir den nye kirkegården et frodig og etablert preg.