• Historikk

  Forum Arkitekter AS ble etablert i 1996 og var en videreføring av Arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde som ble grunnlagt i 1953. Kontoret har for tiden 4 arbeidene partnere;  Anne Carlsen, Thor Schønning, Per Hammer og Steinar Barmen og i tillegg 7 medarbeidere.

 • Målsetning

  Forum Arkitekter AS har høye faglige krav til vårt virke, noe som skaper tillit hos oppdragsgivere og gir firmaet gode relasjoner. Gjennom god kjennskap til gjeldende lover og forskrifter, økonomisk innsikt og kloke veloverveide løsninger vil vi sammen med oppdragsgivere skape en helhetlig arkitektur noe som gir sunn inntjening og økonomisk trygghet for Forum Arkitekter AS.

 • Kompetanse

  Forum Arkitekter AS tilbyr allsidig kompetanse innen bygningsarkitektur. Fra porteføljen kan følgende hovedkategorier nevnes: Næringsbygg, helsebygg, skoler, boliger og prosjekter innen samferdsel.Vi har også bred erfaring med utarebidelse av reguleringsplaner, områdeplaner og mulighetstudier. Vi har også lang erfaring med rehabilitering av borettslag gjennom klimaskjerm i form av innglassede balkonger og energibesparende tiltak generelt. Kontoret har også spesialkompetanse på prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggeledelse, samt bygningsvern, energiberegning, passivhus, lavenergihus og bærekraftig arkitektur

 • Godkjenningsområder

  Forum Arkitekter AS har siden 1998 sentralgodkjenning for følgende områder:

  • Søker for bygninger, anlegg, konstruksjoner og installasjoner – tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av bygninger, anlegg, konstruksjoner og installasjoner – tiltaksklasse 3
  • Kontroll av prosjektering av bygninger, anlegg, konstruksjoner og installasjoner – tiltaksklasse 3
 • It plattform

  Forum Arkitekter AS har til enhver tid oppgradert maskinpark og programvare. Vi benytter flere forskjellige AutoCAD applikasjoner. Det prosjekteres i Revit Architecture og AutoCAD LT 2012. I tillegg benyttes Autodesk Cilvil 3D. Focus RAT støtter Revit Architecture, Focus Cilvil Tools støtter Civil 3D. For utarbeidelse av reguleringsplan benytter firmaet seg av Focus Arealplan. Beskrivelsesdokument utarbeides i Focus Anbud. Om ønskelig kan IFC-data trekkes ut fra Revit og Focus Anbud applikasjonene. Civil 3D støtter LandXML standarden, og Focus Civil Tools støtter import/eksport av særnorske datasett som NYL, TIT, SOSI og KOF. Foruten tegningsverktøy som over benytter firmaet seg av ulike Adobe applikasjoner for bildebehandling og illustrasjon og Microsoft Office for dokumenproduksjon. Bedriften benytter seg av Projecthelp som et web-basert kontorstøtteprogram for timelisteføring, kunderegistrering og fakturering. HMS dokumenteres fortløpende i MindHMS, levert av Mindsphere AS. I tillegg innehar firmaet lisenser på enkelte mer spesialiserte applikasjoner.

 • Kompetanseutvikling

  Kunnskapsnivået hos de ansatte søkes opprettholdt og utviklet ved deltagelse i ulike prosjekt, konkurranser, planmessig kurstilbud, intern informasjon og distribusjon av erfaringer og faglig brosjyremateriell, samt lett tilgjengelighet til lovverk og faglitteratur.

   

 • Forsikring

  Forum Arkitekter AS er deltagerbedrift i Arkitektbedriftene, næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter i Norge, hvor det også har sine forsikringsavtaler.

 • Kvalitetssikring

  Forum Arkitekter AS sitt kvalitetssystem MAKS 2010 er utviklet av Arkitektbedriftene. MAKS 2010 er et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som primært er rettet inn mot å ivareta det enkelte arkitektkontors forpliktelser i forhold til lover og forskrifter knyttet til byggesaker.

  Andre sider ved bransjens kvalitetsarbeid er omtalt i “Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse” (AY 2010), “Bedriftshåndboken for arkitekter” og andre publikasjoner utgitt av Arkitektbedriftene i Norge.